Avknoppning från Sampo

I ett utskick från Sampo kommunicerar man att man vill knoppa av Mandatum. Mandatum är kapitalförvaltare medan övriga bolag inom Sampo är försäkringsbolag. Man menar att ett renodlat försäkringskonglomerat ska leverera en hög och stabil avkastning. Vad man kan läsa sig till på Sampos hemsida så bidrar Mandatum inte fullt lika mycket till bolagets vinst som de övriga bolagen.

Den 17 maj ska beslutet godkännas vid bolagsstämman, och om förslaget får tummen upp kommer uppdelningen att ske 1 oktober. Dock kommer styrelsen ha möjlighet att avbryta uppdelningen efter det om det skulle ligga i aktieägarnas intresse. Hur eventuella villkor kommer att se ut för utdelningen har man inte kommunicerat än.

Aktiekemisten gillar försäkringsbolag och att plocka bort Mandatum från resten av beståndet tycker jag låter som en bra plan. Jag tycker att alla utdelningsportföljer bör ha exponering mot försäkringsbranschen.