Utdelningsbesked från Sampo

Idag kom Sampo med sitt utdelningsbesked. Det blir €1,80 i ordinarie utdelning och €0,80 i bonus. Totalt €2,60. Vinsten för helåret var betydligt lägre än förra året. Fjärde kvartal minskade resultatet per aktie med ca 74 %. På helårsbasis var det 48 %. En av anledningarna till minskad vinst är att man har betalat ur mer i försäkringspremier än förra året. En annan är att man inte tar del av vinsterna från Nordea längre, som man tidigare ägt.

Sampo äger aktier i olika försäkringsbolag. De äger t.ex. If till 100 %, och har även delar i TopDanmark och Mandatum