En liten höjning från Tele2

Tele2 har nu på morgonen kommit med bokslutskommuniké för det gångna året. Utdelningsbeskedet har delgetts marknaden och landar på 6,80 kr. Det är en höjning med 5 öre/aktie och motsvarar en ökning 0,7 %.

Höjningen är ganska liten och jag tror att många, inklusive mig själv, hade förväntat sig lite mer. Vinsten för helåret var 8,07 kr/aktie, och det betyder att utdelningsandelen är 84 %. Det överensstämmer väl med bolagets finanspolicy om att dela ut minst 80 % av resultatet varje år.