Investor höjer med 10 %

Det viktigaste: Investors utdelning blir 4,40 kr. 3,30 kr betalas ut i maj och 1,10 kr i november. I samband med detta besked får man veta att substansvärdet är 220 kr.

Aktiekemisten äger 191 aktier i Investor B och får därmed 76,40 kr mer i utdelning jämfört med förra året.