Ha realistiska förväntningar på börsen

Vilken pangstart börsen har bjudit på 2023. OMXS30 har stigit med 9 % från 1 januari t.o.m. den 16 januari. Skulle resten av året fortsätta lika bra skulle börsen stiga med ca 700 % innan året är slut, för glöm inte hur ränta-på-ränta fungerar. Förhoppningsvis ser man orimligheten i den potentiella utvecklingen. Betyder det då att börsen går ner? Det kan man inte veta. Idag den 17 januari när Aktiekemisten skriver detta inlägg är börsen ner ca 0,7 %. Den kunde lika gärna ha fortsatt upp.

Det är viktigt att inte få en övertro till den potentiella avkastningen som man kan få genom att investera. Man brukar nämna 8-10 % årligen som rimligt när man räknar. Det betyder dock att det vissa år stiger med kanske 30 % eller faller med 10 %. Börsen skulle t.o.m. kunna stiga 100 % ett år. I längden kommer man dock se de 8-10 % i genomsnitt som nämndes tidigare. Sedan kan man ha som målsättning att få bättre avkastning än så, men förvänta inte 10 % per två veckor. Då kommer man bli besviken.