Måndagens köp v.2 2023

Ännu en ordentlig uppgång i portföljen når oss idag denna måndag. Aktiekemisten har köpt lite värdepapper så som sig bör på en måndag.

Digital Realty Trust

Xact Sverige

Det är länge sedan jag köpte aktier i Digital Realty Trust framförallt på grund av den dyra dollarn. Under tiden har aktien fallit med ca 40 % och jag tycke att priset var rimligt. Direktavkastningen är i skrivande stund ca 4,8 %. Xact Sverige är en av mina breda baser i portföljen med 5 % portföljvikt.