Månadsrapport December 2022

December är över. Året är över. Portföljen snubblade under månaden och tappade en del av sitt innehåll. Värdet var vid utgången av månaden 761 802 kr, vilket kan jämföras med 785 693 kr som var värdet vid ingången av december.

Några aktieköp kan noteras för den intresserade:

  • 20 Transalta Renewables Inc
  • 17 Tele2 B
  • 29 Intrum
  • 6 Orkla

Utdelningar landade denna månad på 1 421,95 kr, vilket är 28 % bättre jämfört med samma månad förra året.

Kryptoportföljens värde var efter december månads slut 21 251 kr, vilket kan jämföras med 23 421 kr som var värdet för en månad sedan.