2022: Ett år med få börsintroduktioner

När börsen går sämre är det inte lika eftertraktat att ta ett bolag till börsen då man inte får lika bra betalt. Det gör också att priset inte stiger lika mycket i öppningen som Aktiekemisten och andra börsintroduktionsspekulanter kan utnyttja. Att teckna i IPO:er och sälja första dagen kan vara en lyckad strategi om man väljer sina bolag med omsorg. Inför 2022 satte Aktiekemisten ett mål på att tjäna 20 000 kr på att spekulera i introduktioner. Så här blev det:

BolagResultat
Swedish Logistic Property2061
4C Group520
Emilshus6
Engcon1064
LumenRadio462
Totalt4113

Målet nåddes inte i år av den enkla anledningen att det var få emissioner och att jag inte fick någon större tilldelning i jag deltog i. Drygt 4000 kr blev det i alla fall och det ska man inte tacka nej till. Som en bonus i det hela har det inte blivit några nitlotter i år även om det var nära med Emilshus.