Nu är jag 1,5 månad fri!

Aktiekemisten baserar sin frihet enligt FIRE på 20 000 kr/månad. Applicerar man 4 %-regeln så är 6 000 000 kr det kapital som krävs för att uppnå 20 000 kr/månad. Denna regel är vanlig att använda på fonder där man säljer av en del av sitt sparande varje år. Aktiekemisten mäter sin frihet i hur mycket utdelning han får och nu har jag nått en ny milstolpe. I samband med Johnson&Johnsons utdelning i slutet av förra veckan passerade jag 30 000 kr i utdelningar i år. Det är alltså en 1,5 månads frihet varje år.

Nu när Aktiekemisten har varit igång i ca 5 år med sparande så börjar snöbollen rulla lite fortare för varje år. Inte bara portföljvärdet börja stiga mer och mer för varje år (i år har det dock inte varit någon vidare utveckling), och utdelningarna stiger också snabbare och snabbare. Det kanske kan vara en tröst för den som är i början av sitt sparande och tycker att det går lite långsamt.