Facit till procentquiz för investerare

Igår publicerade Aktiekemisten ett litet procentquiz. Har du ännu inte gjort det kan du göra det innan du läser vidare: Klicka här. Här nedan kommer facit.


Fråga 1

Om man investerar 10 000 kr när man är 15 år gammal, hur mycket pengar är det när man är 75 år? Anta att kapitalet stiger med 10 % årligen.

En ökning med 10 % på ett år skrivs med förändringsfaktorn 1,10. Då detta upprepas 60 gånger får man den totala procentuella förändringen som 1,1060 som ska multipliceras med startvärdet.

Svar: ca 3 000 000 kr.


Fråga 2

Om en aktie har stigit med 44 % på två år, hur mycket har den då stigit med per år?

Två procentuella ökningar på varandra som är lika stora ska bli förändringsfaktorn 1,44.

Den negativa lösningen förkastas i detta fall och ger en förändringsfaktor 1,20.

Svar: Ökning med 20 % per år.


Fråga 3

SBB B har från toppen i november till botten i september gått ner med 85 % (84,6 %). Hur många procent behöver aktien stiga med för att komma upp till samma topp igen från botten?

Om SBB har gått ner 85 % (84,6 %) betyder det att det är 15 % (15,4 %) kvar av ursprungsvärdet. Nu ska aktien återgå till 100 %. Här tar man det nya värdet dividerat med det gamla där det gamla är 15 % (15,4 %) eftersom det är det värdet du jämför med.

När man får en förändringsfaktor är ökningen alltid 1 mindre än det värde man får. Detta beror på att man utgår från 100 % som motsvarar 1. Därefter frågar man sig hur mycket man fått lägga till för att komma till det nya värdet. I det här fallet 5,49.

Svar: Ökning med 549 %