En titt på Tele2 och Telia

Våra svenska telegiganter har rapporterat för kvartal 3. I det här inlägget ska Aktiekemisten titta på några nyckeltal. Innan det kan man göra observationer från bolagens rapporter. Angående energikostnaderna är det något som tynger en hel del. Inte så konstigt med tanke på hur verkligheten ser ut.

Vi börjar titta på hur några olika nyckeltal har förändrats jämfört med samma kvartal förra året och första nio månader.

Kvartal 3 20229 månader 2022
Tele2TeliaTele2Telia
Nettoomsättning6,70%6,00%4,50%2,40%
Rörelseresultat−1,70%21,00%48,20%−37,20%
Resultat per aktie−11,10%7,60%28,60%−60,50%
Förändring hos några nyckeltal jämfört med samma år förra året.

Omsättningarna hos företagen ökar, men det ser lite olika ut på rörelseresultat och vinst. Det som är iögonfallande är utvecklingen på resultat per aktie för Telia. Dock sålde de en del av sin verksamhet som dopar resultatet. Ändå ser det inte så bra ut så låt oss titta på de riktiga värden:

Tele2Telia
Resultat/aktie 9 mnd 20226,25 kr1,02 kr
Utd utb 20226,75 kr2,05 kr
Jämförelse resultat per aktie för 9 mnd 2022 och årets utdelning.

Telia har i år bara samlat ihop 1,02 kr i vinst, men delade ut 2,05 kr. Är utdelningen i fara? Inte orimligt baserad på ovanstående värden. Dock har de inte ändrat sitt utdelningspolicy som man kan läsa i kvartalsrapporten. Den lyder som följer:

Utdelningspolicy

Telia Company ämnar följa en progressiv utdelningspolicy, med ett
golv om 2,00 kronor per aktie med en ambition om en låg till medelhög
ensiffrig procentuell tillväxt.

För Tele2 ser det ut som att det kan blir högre utdelning. Deras policy ser ut så här:

Finanspolicy

-En ordinarie utdelning på minst 80 procent av fritt kassaflöde till eget
kapital och
– Extrautdelningar och/eller återköp av aktier, baserat på kvarvarande
fritt kassaflöde till eget kapital, intäkter från försäljning av tillgångar
och belåning av underliggande EBITDAaL-tillväxt.

Aktiekemisten äger Tele2 och är nöjd med det baserad på de data som presenteras ovan. Dessutom har jag haft mycket dåliga erfarenheter med Telia och deras kundtjänst, och vill av den anledningen inte äga dem.