Aktiekemistens utdelningsgraf

När man börjar investera kan det kännas lite trögt. Särskilt när det kommer till utdelningar. Låter man tiden gå och sparar kontinuerligt ser man dock att det börjar hända grejer efter ett tag. I bilden ovan finns Aktiekemistens utdelningar. Förra året kom jag upp på över 20 000 kr i utdelningar vilket jag räknar som att vara en månad fri i min jakt på FIRE (financial independence retire early). I år ser det ut som om att jag hamnar på över 30 000 kr vilket var ett av mina mål som jag satte i början av året. Det som är så bra med utdelningar är att man kan mer aktier som i sin tur ger mer utdelning. Dessutom kan man med de allra flesta räkna med utdelningshöjningar varje år. Det är nästan det mest spännande med att vara utdelningsinvesterare. De flesta bolagen kommer med sådan information i början av varje år, och man väntar med spänning på hur det blir.