Portföljens bästa och sämsta aktier hittills i år

 

Aktier går upp och ner. I år mest ner, men det finns aktier som har ökat i värde. I min portfölj hittar jag tretton bolag som gett positiv avkastning sedan årsskiftet. De allra flesta är utländska innehav, vilket visar hur viktigt det är att sprida sina risker till fler marknader. I det stora hela har min portfölj inte gått så dåligt i år, trots att den backat. Den är värd i princip lika mycket som vid årsskiftet, vilket är 750 000 kr, men då har jag hittills i år investerat 45 000 kr. Det vill säga 6 % av portföljvärdet. Hur som helst ska vi titta på vilka aktier som har gått bäst och sämst hittills i år i Aktiekemistens portfölj.

Topp 3

  1. AstraZeneca +29,47 %
  2. Invesco S&P500 High Dividend Low Volatility Fund + 8,87 %
  3. Decisive Dividend Corp +7,92 %

Botten 3

  1. Samhällsbyggnadsbolaget B -74,76 %
  2. Samhällsbyggnadsbolaget D – 43,81 %
  3. Cibus Nordic Real Estate -40,87 %