2020 Bulkers utdelning i juli

 

Jag märker att många intresserar sig för högutdelande fraktfartygsaktier i allmänhet och 2020 Bulkers i synnerhet. De delar ut varje månad och hur mycket det handlar om beror på hur det har gått månaden innan. Utdelningen som anges i amerikanska dollar är för juli $0.18 per aktie. Med dagens höga dollarkurs ger det extra deg i kassan. 

Aktiekemisten äger 57 aktier i detta bolag som är listade i Norge, men tillhör Bermuda. Därför betalar du ingen källskatt på utdelningen.