Utdelningsjämförelse mellan Investor och Evolution

 

Investor och Evolution är några av de mest populära svenska aktierna att äga. Investor brukar vara det bolag som man ska ha som stabil grund i en utdelningsportfölj medan Evolution allt som oftast tillhör tillväxtportföljer. Båda bolagen delar ut pengar i form av utdelning. Frågan vi ställer oss är:

Hur lång tid tar det för utdelningen att bli lika stor som dagens aktiekurs (9 mars 2022) baserad på utdelningstillväxten de senaste fem åren?

Antagandet bygger på att bolagen kan hålla samma utdelningstillväxt framöver som de har gjort senaste fem åren. Med tanke på att Evolution har haft en väldigt hög sådan, kan det bli svårt. Tiden får utvisa om de klarar av det. Här är i alla fall svaret:

Utd 2017 Utd 2022 Utd tillväxt Kurs Tid (år)
Investor B 2,75 kr 4,00 kr 7,78% 186,32 kr 51,3
Evolution 0,86 kr 14,79 kr 76,64% 947,50 kr 7,3

Det tar drygt 51 år för Investor, men bara lite mer än 7 år för Evolution. Det är en ganska stor skillnad och det visar verkligen hur stor skillnad utdelningstillväxt kan göra. 
Aktiekemisten äger båda bolagen, men Investor är det större innehavet.