Storbankernas direktavkastning just nu

Så här inför den stundande utdelningssäsongen kan det vara intressant att se hur stor utdelning som de fyra storbankerna Nordea, Swedbank, Handelsbanken och SEB kommer betala ut. Banker har historiskt betalat ut stora utdelningar, vilket är trevligt för oss utdelningsinvesterare. Tyvärr brukar det vara på bekostnad av en sämre kursutveckling. 

Utdelningarna härunder baserar sig på det billigaste aktieslaget hos Handelsbanken och SEB då de har flera aktieslag noterade. Kurserna är per 1 mars.

Bank Kurs Utdelning Direktavkastning
Handelsbanken 88,32 kr 5,00 kr 5,66%
Nordea 102,66 kr 7,21 kr 7,02%
SEB 105,95 kr 6,00 kr 5,66%
Swedbank 150,26 kr 9,25 kr 6,16%

Nordea har högst DA medan SEB och Handelsbanken ligger på ungefär samma nivå. 

Aktiekemisten äger alla ovanstående aktier förutom Swedbank. Vilka bankaktier äger du?