Nu blir Castellum kvartalsutdelare

 

Som utdelningsinvesterare är det bra att få sina utdelningar spridda under året då det ger ett bättre kassaflöde. Castellum har tidigare delat ut halvårsvis, men har nu bestämt sig för varje kvartal, där utdelningen kommer i början av januari, april, juli och oktober. 1,90 kr blir det per kvartal som ger 7,60 kr för helåret, vilket är en ökning med 10,1% jämfört med förra året. Detta är 24:e året i rad som Castellum höjer utdelningen, och vi får med största sannolikhet se Castellum som Sveriges första utdelningsaristokrat nästa år om de höjer utdelningen igen.

I Aktiekemistens portfölj är Castellum inte ett av de större innehaven, men det blir ändå 46,80 kr mer jämfört med förra året.