Det väntade beskedet från AT&T

 

I maj 2021 kom beskedet om att AT&T skulle gå ihop med Discovery och sedan göra avknoppning där Warner Media skulle följa med Discovery. I samband med detta flaggades också för att utdelningen skulle minska, och Aktiekemisten sålde hela sitt innehav. Många andra utdelningsinvesterare gjorde likadant. Tiden gick dock och AT&T fortsatte dela ut sin ganska höga utdelning. Nu är domen dock kommen. Utdelningen sänks till $1,11 från nuvarande $2,08. Samtidigt delas avknoppningen ut som ger rätt till 0,24 aktier i Warner Bros Discovery för varje 1 aktie i AT&T.