Kommer utdelningen att dubbleras?

 

En aktie som funnits i Aktiekemistens portfölj i lång tid är Beijer Alma. Denna koncern äger och driver företag inom industrisektorn som bl.a. tillverkar fjädrar och kablar. Senaste 12 månaders perioden har aktiekursen stigit med ca 85 %.

Beijer Alma är ett av de bolag som sänkte utdelningen under 2020 efter att Corona hade gett sig till känna. Man hade först aviserat en utbetalning om 5,1 kr/aktie, men valde sedan att dela ut 2,50 kr/aktie. Med tanke på osäkerheten ett klokt val. 

Här under ska vi titta på hur vinsterna för bolaget har sett ut i förhållande till utdelningarna.

År Vinst Utdelning året efter Utdelningsandel
2018 7,78kr 4,75kr 61%
2019 7,15kr 2,50kr 35%
2020 6,58kr 3,00kr 46%
2021 q1-q3 7,32kr x .

Som man ser har det gått väldigt bra för Beijer Alma under 2021. Extrapolerar man en vinst för helåret bör den hamna någonstans runt 9,30 kr. Utdelningsandelen har legat på hälsosamma 35-61% och skulle man ponera att det kommer vara liknande denna gång, är det inte omöjligt att se en utdelning runt 6,00 kr. Just 6,00 kr skulle ge en utdelningsandel på 64 % och isåfall en direktavkastning baserad på nuvarande aktiekurs på ca 2,4 %