Att lära sig av misstag

Lika mycket som man är ute på aktiemarknaden för att tjäna pengar, är man också ute på aktiemarknaden för att inte förlora pengar. Som investerare kan man försöka undvika det sistnämnda, men ibland lyckas man inte. Att ens portfölj minskar i värde över längre perioder är inget problem om man är långsiktig. Har man däremot kortsiktiga intentioner, genom exempelvis trades och IPO-spekulationer, kan problemet bli större. 

Aktiekemisten har under sina fem år på börsen gjort diverse fel som efteråt är uppenbara, och det handlar inte om utdelningsportföljen, utan om mina experiment med kortsiktig handel. Härunder kommer några exempel:

  • Handla indexprodukter i fel riktning, trots att RSI visar motsatsen.
  • Försöka handla kraftiga dippar utan att titta på om några indikatorer, för att sedan handla mer när samma aktie fortsätter falla.
  • Inte kolla på vilken marknad som aktien handlas på så att courtaget äter upp hela vinsten.
  • Teckna aktier i börsintroduktioner som inte är tillräckligt omtalade, och som dessutom inte har fått någon teckna-rekommendation av någon tidning.
Senaste exemplet på ett fel är att jag valde teckna aktier i Norva24. Som jag skrev i mitt inlägg om bolaget, skulle jag teckna om det inte kom fram något negativt. Senare samma dag kom Affärsvärlden med en neutral rekommendation. Samma dag las det också ut omröstningar på Finanstwitter där dubbelt så många röstade på att inte teckna, jämfört med att teckna. Jag valde ändå att inte dra tillbaka min teckningsansökan,
Resultatet? Full tilldelning (en minimipost), och i skrivande stund förlust. Nu börjar den dock klättra uppåt, och ibland när det har varit stora introduktioner som den här, kan det börja handlas friskt fram emot eftermiddagen. Jag kommer därför hålla kvar aktien tills dess.
Det mest rationella att göra hade varit att sälja precis i öppningen, men nu blev det inte så.