Måndagens köp v.32 2021

Det är måndag och dags att köpa aktier. Det eller de innehav som har lägst vikt i portföljen jämfört med önskad nivå har fyllts på.

Handelsbanken A

Denna stabila bank har inte följt med sina sektorkollegor i utveckling. Jag tycker det är orimligt att SEB:s aktiekurs har utvecklats mycket bättre, samtidigt som jag anser att Handelsbanken är det säkrare valet. Efter den 30 september tas utdelningsbegränsningarna bort och då borde det komma en fin utdelning därifrån, och såklart även från de andra bankerna.