Portföljens utveckling v.29 2021

 

I början av veckan trodde man inte att veckan skulle stänga på plus, men det gjorde den. 660 599 kr motsvarar en ökning på 1,4 %, där även en liten insättning är inräknad.

Två köp denna vecka: Orkla och Cibus Nordic Real Estate.

Tråkigt nog kom inga utdelningar in i portföljen. Så det är bara att vänta in de som kommer nästa vecka. Det ses det fram emot.