Portföljens utveckling v.28 2021

 

Dags att summera veckan som gått. Utöver att Aktiekemisten fått en covid-spruta, så har även portföljen stigit i värde. Den är just nu värd 651 444 kr, vilket motsvarar en ökning med 0,8 %, där även en liten insättning kan räknas in.

Veckan bjöd på köp i Samhällsbyggnadsbolaget D.

Fem trevliga utdelningar summerades under den gångna veckan.

  • American Tower Corp 46,34 kr
  • Tryg 155,64 kr
  • Acadian Timber 202,28 kr
  • Decisive Dividend 72,68 kr
  • Realty Income Corp 46,90 kr
Totalt: 523,84 kr

Låtom se fram emot nästa börsvecka!