Bör man spekulera i SPAC:ar?

 

Nästa vecka kommer två SPAC:ar till börsen: Creaspac och Tbd30. En SPAC är en påse pengar som är avsedd för att förvärva ett bolag och direktnotera sig på börsen. Detta ofta inom en given tidsram. Misslyckas man med det kan man få tillbaka delar eller hela introduktionskursen beroende på vilka villkor som är förknippade med SPAC:en. I och med att de erbjuds som en IPO kan man som privatsparare delta, och då är frågan: Bör man det?

I Sverige har vi tagit del av två SPAC:ar hittills. ACQ Bure som handlas till 6 % över introduktionskurs och APAC som handlas 2 % under introduktionskurs. Det första konstaterande är alltså att de handlas nära introduktionskurs. Det andra är att Bure är väl ansedda och kända för att skapa avkastning genom sitt investmentbolag och därför handlas till premie. APAC har inte en lika väl ansedda investerare bakom sig och handlas till rabatt.

Aktiekemisten och många andra spekulerar i IPO:er för att sälja första dagen. Då vill man gärna ha en god kurspotential. Det har man inte i SPAC:ar då det bara en låda med pengar i som man köper. Detta gör att man får tänka efter hur man ska göra. Det är ganska låg risk att delta, men det är samtidigt låg potential. Samtidigt är Aktiekemistens uppfattning att SPAC:ar inte är lika heta som de var för ett par månader sedan.

Tittar man på de två kommande så har Creaspac en väl ansedd investerare bakom sig i form av investmentbolaget Creades som bl.a. äger en stor portion av Avanza. Där skulle det kunna finnas en liten potential. Tbd30 vill försöka köpa ett bolag inom affärstjänster med sin påse pengar. Investerarna får anses som mindre ansedda, i alla fall jämfört med Creades. Det borde då också betyda att det inte finns så mycket potential första handelsdagen.

För Aktiekemistens del lutar det åt att hoppa över spekulation i SPAC:ar framöver. Jag har deltagit i ACQ Bure och tjänat en slant, men tror mer på att det var nyhetens behag. Tror man däremot långsiktigt på att SPAC:arna kan lyckas, kan man köpa sig en andel.