Måndagens köp v.21 2021

 

Det är måndag och man får köpa aktier igen. Det eller de innehav som fått lägst vikt i portföljen har fyllts på.

Cibus Nordic Real Estate

Som tidigare nämnt ska Cibus upp i storlek. Det är ett mycket fint bolag som äger stabila fastigheter. Ett annat bolag som skulle in i portföljen, Acadian Timber Corp, fylldes på genom likviden från försäljningen av AT&T.