Förändringar i portföljen på gång

 

Aktiekemisten har bestämt sig för att göra två ändringar i portföljen. Första bolaget som det gäller är Cibus Nordic Real Estate. Just nu utgör bolaget 1,7 % av portföljen, men det är ett så pass fint bolag att det ska få väga tyngre. Målet är att komma upp i ca 3,5 % vilket är samma storlek som exempelvis Sampo och Brookfield Renewable Corp.
Utöver det ska ett nytt bolag komma in i portföljen. Kanadensiska timmerbolaget Acadian Timber Corp ska få göra entré i portföljen. De äger nästan 1 miljon hektar skog. Rejäla tillgångar finns det ganska lite av i portföljen (om man inte räknar med fastigheter), så det är bra att öka där. Timmerpriserna har också stigit mycket på sistone och förhoppningsvis håller det i sig. Direktavkastningen ligger på ca 5,5 % och betalas kvartalsvis i januari, april, juli och oktober.