Måndagens köp v.18 2021

 

Dags att köpa aktier igen! Det är roligt att få se sina innehav växa i antal varje vecka. Den eller de innehav som fått lägst vikt i portföljen i förhållande till önskad nivå har ökats på i antal.
Tryg

Ett fint försäkringsbolag som nu har blivit större. Ett av de största danska försäkringsbolagen, där TryggHansa numera ingår, gör att man gärna vill äga det. Dessutom har de kvartalsvis utdelning.