Hur kan man ha tyckt så illa om Intrum?

 

Intrum har rapporterat sitt resultat för första kvartalet. De ser en positiv trend på alla segment vilket är glädjande för oss aktieägare. Aktien har inte direkt varit populär på marknaden, där den har varit hårt blankat. Som mest har nästan 16 % varit blankat och det är först nu på senare tid som det börjar släppa. Runt 3 % av aktierna är numera blankade. Hur kan det vara så? Aktiekemisten har alltid sett Intrum som ett fint bolag. Visst kan folk ha invändningar mot att man äger bolag som bedriver inkassoverksamhet, men har folk handlat får de se till att betala. Intrum gör dessutom ett väldigt bra jobb med att få in pengarna. En styrka med Intrum är att de köper skulder av institutioner som har gett upp sina kunder som inte betalar. Ibland har de kunnat ta över skulder till 1 % av kostnaden, vilket gör att det inte är så svårt att få lönsamhet om lyckas driva in en liten del.
Intrum är en av de aktier som funnits längst tid i portföljen. I grafen nedan ses hur mina köp har sett ut. Det ska tilläggas att de största köpen gjordes när det såg som värst ut, vilket har betalat sig fint. Utöver detta får man inte glömma den fina utdelningen. När de flesta bolagen drog in sin utdelning passade man på höja sin rejält.