Mål för 2021

 

Ett nytt år är nya möjligheter. Mycket vill man uppnå, men det är inte alltid man når hela vägen dit. I det här inlägget kommer Aktiekemisten sätta upp mål för portföljen 2021.

Portföljvärde: 650 000 kr
Vid ingången av året var portföljen värd nästan en halv miljon. Jag räknar med att det ger 10 % avkastning, och sedan blir det ca 100 000 kr i insättningar under året. Det är ett ganska rimligt mål, och om börsen bara agerar lugnt och fint utan någon förskräckelse bör det gå att uppnå.

Utdelningar: 20 000 kr
Det är ännu lite oklart kring hur bankerna får dela ut, vilka utgör en ganska stor andel av portföljen. Får de dela ut fritt ska det inte bli några problem att nå dit. 20 000 kr är också vad jag räknar på att man behöver varje månad för FIRE, så vore kul att kunna säga att man nått en tolftedel av vägen.

Introduktioner och emissioner: 20 000 kr
Med tanke på att jag fick in ca 12 000 kr på halvår under 2020 bör detta inte vara omöjligt. Ett mål i detta är att vara lite mer restriktiv gällande vilka emissioner jag deltar i, så att jag inte går på några nitlotter. Det gjorde jag under 2020. Ju mer positiva skriverier om en IPO, desto bättre är det. Dock blir det svårare att få tilldelning vilket är en risk man får ta.