Måndagens köp v.47

 

Måndag igen och dags att köpa aktier. Det eller de värdepapper som fått lägst vikt i portföljen har fått påökning. Denna gång har det blivit köp i nedanstående:

Tryg

Tryg är ett tryggt val. Denna danska försäkringsjätte har klarat sig bra genom Corona-krisen och i slutet av förra vecka valde man därför att börja dela ut pengar igen. De tre senaste kvartalens utdelningar med en liten höjning delades ut och nu ska man fortsätta med kvartalsvisa utdelningar. Det tackar man för!