Måndagens köp v.44

 

Ännu en gång måndag, och ännu en gång aktieköp. De innehav som fått lägst vikt i portföljen i förhållande till önskad vikt har fått påökning. Köpen blev därför som följer:

AstraZeneca

Investor A

Man tycker att AstraZeneca borde ligga bättre till med tanke på utvecklingen av Covid-19-vaccin, men den stora osäkerheten har hållit kursen tillbaka. Investor är ett av de största innehaven i min portfölj och behöver därför påfyllning regelbundet.