Portföljens utveckling v.25

Då har ännu en vecka gått och det är dags att sammanställa den. Portföljen är värd 383 333,45 kr vilket motsvarar en ökning med 3,5 % inklusive insättning.

Det blev köp i Brookfield Infrastructure Corp, Sampo. Akelius D och Hufvudstaden A.

Följande utdelningar har inkasserats:
– Realty Income Corp                33,07 kr
– Duke Energy Corp                 119,96 kr     
Totalt: 153,03 kr.

Man märker att svenska kronan har blivit lite starkare. Det blir inte helt lika mycket utdelning från de utländska innehaven som det har varit tidigare.