Måndagens köp v.23

Måndag! Den trogne läsaren vet att det innebär aktieköp. Har bolaget fått för låg vikt i portföljen ska det fyllas på. Därför har det blivit köp i följande värdepapper.

Brookfield Infrastructure Corp

Castellum

Akelius D

Brookfield Infrastructure kom in i portföljen förra veckan och det behöver fyllas på för att få önskad storlek. Castellum och Akelius är bra aktier som man en utdelningsinvesterare alltid kan fylla på i.