Tålamod belönas

Att lyckas med något tar tid. Ska man lära sig något nytt tar det ett tag innan man förstår vad allt handlar om. Ska man skapa något tar det tid innan man har en färdig produkt. Många ger upp innan de når sitt mål, men de som har tålamod belönas. Frågan är dock vad som gör att folk ger upp. Är det bristande intresse, eller finns det inget stolthet i att prestera och lyckas? Oavsett vad det beror på måste man vara beredd på att det tar tid.

Tid är något som framförallt behövs som investerare. Är man beredd på att låta investeringarna ta tid är sannolikheten stor att man lyckas. Man måste dock komma ihåg att det är en krokig väg fram till framgången. Det finns ingen linjär progression som man kan följa. När utvecklingen är negativ är det viktigt att fortsätta mot sitt mål. Under rådande läge har det varit berg- och dalbana på börsen. Många har skrämts, andra har tagit tillfället i akt att utveckla sin portfölj mer. Den senaste återhämtningen har belönat dem som fortsatt spara under värsta dippen och skapat starkare portföljer. Tålamod har krävts och nu kommer belöningen snart. Om inte det blir en dipp till….. Då krävs mer tålamod.