Optionslösen november

Inlägget innehåller reklamlänk för Degiro.

Tredje fredagen i november är passerad. Därför är det dags att redovisa hur det har gått med optionshandeln. Nedan är de premier som inkasserades under månaden:

  • 1 x Call SSAB 58 kr 2 november (Erhållen optionspremie 59,51 kr)
  • 1 x Call Billerud 100 kr (Erhållen optionspremie 99,59 kr)
  • 1 x Put Kindred 85 kr (Erhållen optionspremie 339,50 kr)
  • 2 x Put SSAB 56 kr (Erhållen optionspremie 279,21 kr)

Totalt: 777,81 kr

De två calloptioner har jag rullat vidare till december resp. januari. De hade annars blivit lösta. SSAB har stuckit iväg ordentligt så det får bli en rull på dem igen innan den 15 december. Mina PUTS är jag väldigt nöjd med. För en exponering på knappt 20 000 kr har jag fått 600 kr i premier. Kindred har överlag höga premier så det är där jag har lagt mina PUTS i december.

De aktier som Aktiekemisten har på sitt optionskonto räknas inte in i vanliga portföljen. De finns på ett konto hos DEGIRO, och om du vill prova optioner kan du öppna ett konto hos dom. Investeringar involverar risker för förluster.