En kommentar om SBB

67,72 kr. Så mycket stod SBB B i 15 november 2021. 12,91 kr är kursen i skrivande stund. Är detta befogad? Nej, det tycker Aktiekemisten inte. Jag har idag suttit och tittat igenom senaste rapporten från företaget och gör några observationer.

  • Kassaflödet för halvåret täcker utdelningarna som behöver betalas ut. Bolaget skulle kunna betala ut dubbelt så mycket i utdelningar med kassaflödet.
  • Driftnettot har ökat med ca 30 % jämfört med samma period året innan.
  • Det är de finansiella posterna som tynger bolaget. En stor post är investeringar (aktier i andra innehav).
  • Genomsnittliga låneräntan är bunden i genomsnitt 3,2 år till. Dagens räntehöjningar kommer inte påverka resultatet än.

Enligt min åsikt ser jag inte anledning till lika stor oro som marknaden gör. Det som skulle kunna påverka är om man är tvungen att sälja sina aktier i andra bolag, vilket jag inte tror man kommer göra i någon större utsträckning. En rationell småsparare kommer sitter kvar med sina aktier i nedgång om man tror på bolaget långsiktigt, så varför skulle inte SBB kunna göra det också?

En aspekt man behöver ta hänsyn till är det faktum att man sålt mycket fastigheter på sistone. Min hypotes i frågan är att det handlar om att kunna uppvisa en stor kassa när resultatet ev. blir negativt tack vare värdeminskningar på aktieinnehaven. Detta för att ha ett bättre förhandlingsläge med bankerna när det är dags att omförhandla räntorna.

Allt som allt ser Aktiekemisten inte någon anledning att sälja sina SBB aktier.