Måndagens köp v.36 2022

Stora röda rörelser inleder måndagens börs och möjliggör lägre inköpspriser på de hett eftertraktade aktierna. Det eller de innehav som har lägst portföljvikt i förhållande till önskad nivå har fyllts på.

Intrum

2020 Bulkers

Intrum skrev jag om för ett par veckor sedan där jag kom fram till att de ska få en betydligt mer framstående roll i portföljen. Idag kunde jag köpa dem ännu billigare än tidigare. 2020 Bulkers har sjunkit en hel del på sistone. Med deras höga varierande utdelningar är det trevligt att kunna fylla på mer.