Bankernas utdelning 2024

Att det har gått väldigt bra för bankerna i år är ingen nyhet. Som aktieägare är det glädjande då det bör leda till hög utdelning nästa år. Hur hög utdelningen blir är alltid kul och spekulera kring. För denna texts syfte har Aktiekemisten gjort en simpel uträkning för att skapa en prognos. Den procentuella ökningen i resultat per aktie för de tre första kvartalen, är också det som utdelningen kan tänkas öka med. Den uträkningen leder till följande:

  • Handelsbanken 11,15 kr
  • Nordea 1,12 €
  • SEB 10,52 kr
  • Swedbank 17,25 kr

Om bankerna bara kommer nära ovanstående prognos kommer det vara väldigt trevligt för alla utdelningsinvesterare som äger mycket bankaktier.