Är inte Handelsbanken billig just nu?

 

Handelsbanken A handlas just nu till 75-76 kr och Handelsbanken B till 88-89 kr. Det är dels anmärkningsvärd att A-aktien står så lågt, dels att skillnaden mellan A- och B-aktien är så stor. Visst är bank inte särskilt populärt just nu, banken ska skära ner på kontor, lägga undan mer pengar i engelska verksamheten, samtidigt som det kommer nya anklagelser om penningtvätt i banksektorn.

Det viktiga här är ju dock att Handelsbanken inte är en penningtvättande bank (i alla fall inte vad man vet om), och påverkas därför starkt av sina sektorkollegor. Samtidigt var ränteförlusterna historiskt låga under corona-månaderna. Handelsbanken tjänar pengar, och kommer göra så under lång tid framöver. Dessutom har insynspersoner tankat rejält med aktier på sistone, vilket är ett styrketecken. 

Vad säger ni? Hur länge kommer kursen för SHB att vara nedtryckt?