Måndagens köp v.33

Ännu en gång är det måndag, och ännu en gång har det köpts aktier. De bolag som har fått för låg vikt i portföljen har fått påfyllning och listas nedan:

Decisive Dividend

Sampo

Decisive Dividend är väl egentligen den enda riktiga lottsedeln i portföljen. Detta lilla kanadensiska investmentbolag har haft det tufft i och med Coronakrisen och efter indragen utdelning halverades kursen raskt. I och med den svenska kronans utveckling på sistone har innehavet fått ännu mindre vikt i portföljen. Det kan bli riktigt bra till slut eller så kan det gå inte lika bra. Sampo är en stabil pjäs som alltid är befogad i en väldiversifierad portfölj.