Måndagens köp v.32

Efter helg kommer måndag och då kommer även ett nytt aktieköp. De innehav som fått lägst vikt i portföljen i förhållande till önskad storlek har ökat i antal och ses nedan.

Invesco S&P500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Handelsbanken A

Med tanke på hur kronan har utvecklats på sistone har de utländska innehaven minskat i storlek. Det gör att ETF:en har utvecklats väldigt dåligt på sistone. Handelsbanken har inte riktigt följt med börsen senaste veckan så det fick bli en skvätt i dem med.